Başkanın Mesajı

Medya planlı satın alma,yönlendirme ve markalaştırma girişimlerini genç ama deneyimli, dinamik ve profesyonel bir ekiple gerçekleştiren Media Life, 3 Ağustos 2009 yılında kuruldu.

Çalışma alanını kar-zarar,üretim-tüketim üzerine oturtmayan, çözüm ortaklarını iş ortağı olarak görmeyen Media Life, kurulduğu ilk günden bu yana medya planlı satın alma, yönlendirme ve markalaştırma girişimlerine yeni bir anlayış getirdi.Yenilikçilik, çözüm ortakları açısından estetik, dinamik, ileriye dönük, güç odaklı, takım çalışmasını benimseyen, bu temel değerleri doğrultusunda çalışmasını yürüten Media Life, çözüm ortaklarının iletişimine yönelik reklam yatırımlarını yönlendiren ve yöneten bir iletişim uzmanıdır. Bu anlayış test edimli bir başarı ve kazançla birlikte memnuniyet ide beraberinde getirmektedir.

 

Media Life, iletişim dünyasının toplumu kapsayıcı varlığı karşısında, toplumun nabzını tutarak sürekli değişmekte olan  ihtiyaçlar karşısında kendini yenilerken ve değişimi her zaman en önde takip ederken çözüm ortaklarına da bu yönde danışmanlık dahil her türlü desteği sağlamaktadır. Bu çerçevede rekabet analiz raporları, rakip harcama analizleri, reklam etki analizleri yaparak, çözüm ortaklarını bilgilendirmekle birlikte yeni bir ufuk açmayı da kendisine şiar edinmiştir.

Fuat Guguloğlu